V okrese Rimavská Sobota stavili na koreňové čistiarne odpadových vôd | VODA-PORTAL.SK
INNOGY
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

V okrese Rimavská Sobota stavili na koreňové čistiarne odpadových vôd

Projekt pomôže najmenej rozvinutým častiam krajiny, ktoré nemajú prístup ku kanalizácii.

V okrese Rimavská Sobota vsadili na koreňové čistiarne odpadových vôd

Foto: Pixabay

Autorský kolektív neziskovej organizácie CEROGEMA – Centrum rozvoja Gemera-Malahontu za finančnej podpory Úradu vlády Slovenskej republiky vypracoval štúdiu (odkaz nájdete nižšie), ktorá súvisí predovšetkým s realizáciou cieľov Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota.

Jej výsledky sa však dajú použiť na hlbšiu analýzu a riešenie problematiky vodárenskej infraštruktúry v malých mestách a menej rozvinutých okresoch v celoslovenskom meradle.

Za európskymi lídrami zaostávame

Veľkým problémom je nedostatočná vodárenská infraštruktúra na Slovensku. V roku 2016 malo vybudovanú verejnú kanalizáciu 1 081 obcí (37,4 % z celkového počtu obcí) a na túto sieť sa napájalo 66,4 % populácie Slovenska.

Za niektorými európskymi krajinami výrazne zaostávame. Napríklad v Nemecku má až 96 % obyvateľov krajiny zabezpečené pripojenie ku kanalizácii.

Podľa autorov najnižšie percentná dosahuje práve okres Rimavská Sobota. Obce do 2000 obyvateľov, kde má napojenie na kanalizáciu menej ako 20 % populácie, však môžeme nájsť aj v okresoch Medzilaborce, Trebišov, Lučenec, Bardejov či Revúca.

Foto: dhec.co.za

„Prvá časť štúdie potvrdzuje obrovské rozdiely v miere napojenia obyvateľstva Slovenska na verejnú vodárenskú a sanitačnú infraštruktúru medzi okresmi, ale najmä medzi sídlami rôznej veľkosti. Najhoršia situácia je v obciach do 2 000 obyvateľov. Druhá časť štúdie ponúka nový model riešenia sanitačnej infraštruktúry pre malé obce a predstavuje konkrétne pilotné riešenia v štyroch vybraných lokalitách v okrese Rimavská Sobota,“ uvádzajú autori štúdie.

Práve z tohto dôvodu je podľa organizácie najvhodnejším riešením využiť prírodné systémy čistenia odpadových vôd, predovšetkým kvôli vysokej účinnosti, ale aj minimálnym prevádzkovým nákladom.

Autori tiež uvádzajú, že zavádzanie takýchto systémov predstavuje dôležitý potenciál pre rast pracovných miest v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou.

Problémom sú vysoké regionálne rozdiely

Členovia organizácie vidia veľký problém predovšetkým v regionálnych rozdieloch. Je to zapríčinené najmä skutočnosťou, že na Slovensku máme veľký počet malých obcí.

Ďalším problémom sú naše záväzky voči Európskej únii. Pri vstupe do EÚ sme sa zaviazali, že zlepšíme čistenie odpadových vôd z aglomerácií, a práve preto sa väčšina akcií sústreďuje na väčšie oblasti.

Starosti prináša aj značná investičná náročnosť výstavby stokových sietí v malých obciach. „Špecifické náklady na jedného pripojeného obyvateľa nelineárne rastú s klesajúcou veľkosťou obce,“ dodávajú autori štúdie.

Okrem toho budovanie kanalizačných sietí v mnohých prípadoch nespĺňa kritérium minimálnej hustoty obyvateľov napojených na jednotku dĺžky kanalizácie.

Nemôžeme zabudnúť na vysoký podiel nezamestnanosti a ľudí s nižšími platovými priemermi na vidieku. Platenie za vodné a stočné často funguje ako faktor, ktorý odrádza obyvateľov od pripájania sa na verejnú kanalizáciu v danej obci.

Projekt vyskúšajú v štyroch obciach

Od januára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý má podporovať hospodársky progres v ekonomicky zaostávajúcich častiach Slovenska a vytvárať podmienky pre udržateľné pracovné miesta.

Podľa autorov štúdie sú však tieto najzraniteľnejšie regióny krajiny stále výrazne znevýhodňované. Práve preto prišli s konkrétnymi opatreniami na riešenie situácie.

Okrem zavádzaní kanalizačných systémov a verejných vodovodov sa zamerajú na budovanie koreňových čističiek odpadových vôd.

Foto: Michal Kriška Dunajský, CEROGEMA

Riešenie, ktoré organizácia navrhuje, sa odskúša v štyroch obciach okresu Rimavská Sobota, a to v Rakytníku, Radnovciach, Rimavskej Seči a v Hosticiach.

Tento okres zvolili autori preto, lebo dlhšiu dobu vykazuje najvyššiu mieru nezamestnanosti na Slovensku. Okrem toho je tu veľký počet malých sídel, z ktorých väčšina nemá verejnú kanalizáciu ani ČOV. Veľa obcí nemá vybudovaný ani verejný vodovod.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Vláda už začiatkom mája poverila Rudné bane, aby zabezpečili bezodkladnú realizáciu potrebných opatrení. Vyčlenila aj finančné prostriedky.

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

V oblasti sekundárneho čistenia Slovensko aj naďalej dosahuje podpriemerné výsledky.

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Cieľom je všade tam, kde je to možné, navrátiť Dunaj čo najbližšie k prirodzenému stavu. Vodohospodári aj dotknuté rezorty majú do niekoľkých rokov vypracovať ucelené plány.