NO DIG konferencia
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Slovenskí vedci skúmajú vplyv zmeny klímy na kvalitu vody v nádržiach

Pomáha im špičková technológia.

Slovenskí vedci skúmajú vplyv zmeny klímy na kvalitu vody v nádržiach

Ilustračné foto: Depositphotos

Kvalita pitnej vody závisí vo veľkej miere od kvality vodárenského zdroja. Na Slovensku sa na odber na pitnú vodu využívajú podzemné aj povrchové vody. Územie krajiny sa však môže pýšiť tým, že je bohaté na podzemné zdroje kvalitnej vody, z ktorých sa zásobuje približne 82 percent obyvateľstva. Napriek tomu v niektorých lokalitách takéto zdroje chýbajú.

Podľa riaditeľky Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Yvetty Velískovej by síce bolo v súčasnosti dovedenie kvalitnej podzemnej vody možné z technického hľadiska aj z väčších vzdialeností, no oveľa vhodnejším aj častejším riešením je brať surovú vodu z povrchových vodných zdrojov a následne ju upravovať, aby spĺňala potrebné ukazovatele.

Zároveň však pripomína, že monitorovanie vodných zdrojov, teda podzemných aj povrchových, je neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou udržateľnosti celého systému.

Ako je na tom Slovensko s kvalitou vôd?

Hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd sa vykonáva hodnotením ich chemického aj kvantitatívneho stavu. V roku 2019 bolo z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd vyhodnotených 11 útvarov v zlom chemickom stave a 64 útvarov v dobrom chemickom stave.

Dobrý chemický stav bol zistený v takmer 86 % útvarov podzemných vôd, čo je takmer 78 % z celkovej plochy útvarov.

Kvalita povrchových vôd v roku 2019 vo všetkých monitorovacích miestach splnila limity pre vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity. Podľa Informačného portálu rezortu MŽP boli prekračované limity hlavne u syntetických a nesyntetických látok, hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov a v prípade dusitanového dusíka.

Európska rámcová smernica pritom vyžaduje, aby členské štáty vyjadrovali kvalitu vôd ekologickým aj chemickým stavom. Za rok 2019 bol zlý a veľmi zlý ekologický stav útvarov povrchových vôd zaznamenaný v takmer 9 % vodných útvarov a dobrý chemický stav nedosahovalo 37 (2,45 %) vodných útvarov.

Na vplyvy extrémnych hydrologických stavov si posvietil slovenský projekt

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Napúšťanie bazénov môže skokovo znížiť tlak vo vodovodoch. Z potrubí sa zároveň môžu uvoľňovať inkrusty.

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Prietok zvýšili z bežných hodnôt na dvojnásobok.

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Vo vodárenstve je investičný dlh 10 miliárd eur a najväčšia vodárenská spoločnosť má tržby 120 miliónov eur, upozorňuje predseda Klubu 500.

X
X
X
X