Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Prevencia závažných priemyselných havárií: Ako sú na tom slovenské podniky?

Vlani SIŽP zistila 11 porušení zákona. Väčšina prípadov sa týka nepredloženia právoplatného rozhodnutia o súhlase s bezpečnostnou správou či neposkytovania informácií o prítomnosti nebezpečných látok.

Prevencia závažných priemyselných havárií: Ako sú na tom slovenské podniky?

V októbri zverejnila Slovenská inšpekcia životného prostredia informáciu, že za prvý polrok 2018 inšpektori vykonali celkovo 1 400 kontrol. Podľa generálneho riaditeľa SIŽP Róberta Ružičku bolo zistené porušenie v každom treťom prípade.

„Takmer každá druhá kontrola zistila porušenie zákona v oblasti ochrany vôd a každá štvrtá kontrola zistila porušenie zákona v oblasti odpadového hospodárstva,“ zdôrazňuje Ružička.

Najviac porušení však inšpektori odhalili v oblasti ochrany prírody a krajiny, keďže z 243 kontrol bolo až v 149 prípadoch preukázaných porušenie platnej legislatívy.

Prevencia závažných priemyselných havárií

Slovenská inšpekcia životného prostredia uskutočňuje viaceré kontroly vo sfére ochrany vôd. Jednou z nich je aj kontrola na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (odkaz na správu nájdete na konci článku). Čo všetko inšpektori vlani zistili a aké bolo najčastejšie porušenie zákona?

Kontroly na úseku prevencie závažných priemyselných havárií Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonáva už od roku 2004.

Pri výbere kontrol inšpektori vychádzali z celoštátneho registra podnikov spadajúcich pod zákon č. 128/2015 Z. z., ktorý vedie ministerstvo životného prostredia.

Vlani odbory inšpekcie ochrany vôd (OIOV) vykonali celkovo 58 kontrol podľa spomenutého zákona o prevencii závažných priemyselných havárií. Zo súhrnného počtu kontrol inšpektori zistili porušenie zákona v 11 podnikoch.

Drvivá väčšina kontrol spadala pod plánované aktivity, avšak štyri kontroly boli vykonané ako mimoriadne. Ich cieľom bolo preveriť prítomnosť nebezpečných látok v danom podniku a z toho vyplývajúce povinnosti pre prevádzkovateľov.

Zlá kategorizácia

V rámci mimoriadnych kontrol išlo o podniky Dunaj Petrol Trade, a. s., v konkurze, Komárno; Morsevo group a. s., prevádzka Komárno; Borealis L.A.T Slovakia s. r. o., Chotín a AKSO, s. r. o. Pezinok.

Čo sa týka firmy Dunaj Petrol Trade, inšpektori zistili, že spoločnosť v prevádzke Divízia - prístav minerálnych olejov Komárno nevykonáva svoju činnosť od júla 2013.

Tú podľa kontroly prevádzkuje spoločnosť Morsevo group so sídlom v Bratislave. Inšpektori však zistili, že tento podnik si nesplnil povinnosť a nezaradil svoju prevádzku do príslušnej kategórie podľa zákona, a to na základe množstva nebezpečnej látky, nafty, prítomnej v prevádzke. Z tohto dôvodu bola firme uložená pokuta.

Uvedené zistenie platí aj pre spoločnosť AKSO so sídlom v Pezinku, ktorá vo svojej prevádzke využíva propán-bután, ktorý je takisto klasifikovaný ako nebezpečná látka.

Hlavne chemický priemysel

Ďalej inšpekcia vykonala koordinované kontroly, ktorých cieľom bolo zistiť, či je prevádzkovateľ schopný preukázať, že prijal opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií s ohľadom na rôzne činnosti vykonávané v podniku.

Medzi preverované firmy patrí aj jeden podnik, ktorý sa nachádza priamo v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Je ním práve SLOVNAFT v Bratislave. Ani v jednom termináli však SIŽP nezistila žiadne porušenie zákona.

Najviac kontrolovaných subjektov spadá do povodia rieky Váh, za ktorou nasleduje Bodrog a Hron. „Podniky, ktoré môžu ovplyvniť hraničné profily vodných tokov s Maďarskom sa nachádzajú v okrese Bratislava (SLOVNAFT, a. s. - areál Bratislava, Slovnaft) a v okrese Košice (U. S. STEEL, Košice s. r. o.),“ je uvedené v správe.

Najväčší podiel kontrolovaných podnikov predstavujú firmy zaoberajúce sa výrobou chemikálií a chemických produktov, uskladnením nebezpečných látok, ich veľkoobchodom a dopravou potrubím.

Neposkytovanie informácií o prítomnosti látok

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Znečistenie vôd priemyslom v Európe klesá, výzvou sú však nepriame emisie

Znečistenie vôd priemyslom v Európe klesá, výzvou sú však nepriame emisie

Zatiaľ čo priame emisie zaznamenali pokles, nepriame emisie vytvárajú tlak na komunálne čistiarne odpadových vôd po celej Európe. Problémom môžu byť aj menšie prevádzky, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy.

Liečivá z ČOV ohrozujú životné prostredie, Európska komisia vyzvala na prijatie opatrení

Liečivá z ČOV ohrozujú životné prostredie, Európska komisia vyzvala na prijatie opatrení

Európska komisia identifikovala šesť hlavných problémových oblastí súvisiacich s ohrozovaním kvality životného prostredia liečivami z ČOV, na ktoré by sa mala Únia zamerať.

Trh s odpadovými vodami narastá. Ktoré spoločnosti sú globálnymi lídrami?

Trh s odpadovými vodami narastá. Ktoré spoločnosti sú globálnymi lídrami?

Okrem Veolie je to aj Suez či Xylem. Akým technológiám a prístupom dávajú prednosť?