Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Pozvánka: Zápach environmentálnych prevádzok - nutnosť alebo nedokonalosť?

V dôsledku pandemických opatrení sa pôvodne plánovaný seminár neuskutoční v rámci výstavy AQUA, ale bude realizovaný ako online-webinár pomocou služby Google Meet.

Pozvánka na webinár: Zápach environmentálnych prevádzok – nutnosť alebo nedokonalosť?

Foto: Pixabay

Asociácia čistiarenských expertov SR a Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava

pozývajú na odborný webinár

Zápach environmentálnych prevádzok – nutnosť alebo nedokonalosť?


Termín konania

  • 30. septembra 2020 o 9.00 hod
  • pomocou služby Google Meet

Ciele webinára

Rozvoj bytovej výstavby na Slovensku sa v ostatných rokoch rozšíril aj do okrajových oblastí miest a obcí. Obyvatelia týchto častí sa takto často dostávajú do blízkostí rôznych technologických celkov, ktoré sú zdrojom nie veľmi príjemných emisií hluku, svetla, zápachu a pod.

Zápach je subjektívny vnem, ktorý vzniká pôsobením chemicky aktívnej látky na čuchový orgán človeka. Tento vnem môže byť u rôznych ľudí vnímaný rôznou intenzitou, môže sa meniť vekom alebo aj v dôsledku meteorologických podmienok a pod.

Práve otázka zápachu v blízkosti bioplynových staníc a čistiarní odpadových vôd sa stáva často predmetom sporov medzi predstaviteľmi týchto technologických prevádzok a obyvateľmi žijúcich v ich blízkosti.

Cieľom tohto seminára je podať relevantné údaje o problematike zápachu na environmentálnych prevádzkach ako napr. bioplynových staniciach a čistiarňach odpadových vôd alebo v blízkostí kanalizačných šácht, možnosť ich objektívneho merania, resp. technologické možnosti ich eliminácie.

V dôsledku nepriaznivých epidemiologických opatrení sa pôvodne plánovaný seminár neuskutoční v rámci výstavy AQUA, ale ho zrealizujeme ako online-webinár pomocou služby Google Meet.


Program webinára

8.30 h
Prihlasovanie účastníkov

9.00 h
Otvorenie webinára

9.15 h
Petra Auterská | Odour, s.r.o.,Černošice | Zápach-špecifiká pachových látok, možnosti merania a spôsoby eliminácie

10.00 h
Alena Popovičová | ARPenviro, s.r.o. | „Pachová stopa priemyslu – vôňa alebo zápach ?“

10.40 h
Zuzana Imreová | FCHPT STU Bratislava | Skúsenosti s elimináciou zápachu v kanalizačnej sieti

11.00 h
Roman Prachař, Karel Plotěný | ASIO TECH, spol. s.r.o | Fotokatalytická oxidace jako opravdu účinný nástroj proti zápachu

11.45 h
Ukončenie webinára


Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok: Účasť na odbornom webinári je po zaslaní vyplnenej prihlášky zdarma.

Po zaslaní elektronickej prihlášky bude účastníkom webinára zaslaný prihlasovací kód umožňujúci prístup na systém Google Meet.

Informácie na www.acesr.sk

Žiadosť o registráciu zašlite na mail: zuzana.imreova@stuba.sk alebo igor.bodik@stuba.sk

Kontakt:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Odd. environmentálneho inžinierstva
ÚChEIFChPT STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Mohlo by vás zaujímať

Ako na zdravotne bezpečné kúpanie a prevádzkovanie kúpaliska počas epidémie koronavírusu

Ako na zdravotne bezpečné kúpanie a prevádzkovanie kúpaliska počas epidémie koronavírusu

Prichádzajú horúce dni a čoraz viac ľudí bude vyhladávať vodu, v ktorej by sa mohli schladiť. ÚVZ SR preto zverejnil manuál pre návštevníkov a prevádzkovateľov kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020.

Prečo staviť na kúpu podzemných zásobníkov na dažďovú vodu?

Prečo staviť na kúpu podzemných zásobníkov na dažďovú vodu?

Ako si vybrať správny zásobník na dažďovú vodu? Poradíme vám.

Rádiový odpočet vodomerov v teréne uľahčí získavanie dát o spotrebe

Rádiový odpočet vodomerov v teréne uľahčí získavanie dát o spotrebe

Spoločnosť Macro Components využíva skúsenosti z praxe, na svojom konte má 350 000 vodomerov odčítaných aplikáciou pre mobilný telefón.