Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Pozvánka: SANHYGA 2019 Vodovody - Kanalizácia – Plynovody

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje 24. ročník vedecko - technickej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. a 11. októbra 2019 v Piešťanoch v hoteli Magnólia.

Pozvánka: SANHYGA 2019 Vodovody - Kanalizácia – Plynovody

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 24. medzinárodnú vedecko-technickú konferenciu:

SANHYGA 2019 Vodovody - Kanalizácia – Plynovody

ktorej 24. ročník sa bude konať v dňoch 10. a 11. októbra 2019 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti.

Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 24. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2019 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

  • kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • zásobovanie budov vodou
  • príprava teplej vody
  • kanalizácia
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • navrhovanie zariadení v zdravotnej technike
  • skúsenosti z realizačnej praxe ZTI
  • plynovody a odberné plynové zariadenia


Dátum konania: 10. 10. 2019 - 11. 10. 2019 začiatok od 08:00

Miesto konania: Hotel Magnólia, Nálepkova, 921 01 Piešťany


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky a jej zaslaním na e-mail: sstp@zsvts.sk .

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk


Organizačný garant:

Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk 

Program a prihláška na stiahnutie.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Rádiový odpočet vodomerov v teréne uľahčí získavanie dát o spotrebe

Rádiový odpočet vodomerov v teréne uľahčí získavanie dát o spotrebe

Spoločnosť Macro Components využíva skúsenosti z praxe, na svojom konte má 350 000 vodomerov odčítaných aplikáciou pre mobilný telefón.

ZsVS ako priekopník vo využívaní najnovších technológií IoT vo vodárenskom priemysle

ZsVS ako priekopník vo využívaní najnovších technológií IoT vo vodárenskom priemysle

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Nitre, ako jedna z najväčších vodárenských spoločností na Slovensku, realizovala v uplynulom roku komplexný projekt pre automatizáciu procesu odpočtov vodomerov.

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Od januára platia nové ceny vodného a stočného pre TAVOS. Narástli najmä ceny za stočné.