Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Na riešenie úbytku a degradácie mokradí putujú milióny z eurofondov

Svetový deň mokradí pripomína, aké dôležité ekosystémové služby tieto územia sprostredkúvajú. Na ich ochranu putujú miliónové sumy z európskych zdrojov.

Na riešenie úbytku a degradácie mokradí putujú milióny z eurofondov

Foto: WorldWetlandsDay

V nedeľu (2. februára) sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. Mokrade sú miestom, kde žije mnoho druhov rastlín a živočíchov, teda územím, ktoré prekvitá biodiverzitou.

Tento dôležitý deň si pripomenuli viaceré slovenské inštitúcie či orgány. Napríklad Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) poukazuje na to, že posledné odhady odhaľujú globálny pokles biodiverzity, keďže mokrade miznú trikrát rýchlejšie ako lesy.

Práve z tohto dôvodu sa Svetový deň mokradí zameral na ich biodiverzitu. „Je to jedinečná príležitosť upozorniť na biodiverzitu mokradí, jej stav, prečo je dôležitá pre človeka a krajinu a podporovať akcie na zvrátenie jej úbytku,“ konštatuje ŠOP SR.

Prečo sú mokrade dôležité

Mokrade sú v podstate územia, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou. Môže ísť pritom o trvalý alebo sezónny stav.

Sprostredkúvajú pritom rozmanité ekosystémové služby, ako je kontrola kvality vody a ochrana pred eróziou (odstraňovanie živín, spracovanie chemických a organických odpadov, zachytávanie sedimentov), regulácia klímy, zmierňovanie záplav, produkcia biomasy a kyslíka.

INISOFT „Je prekvapujúce, že mokrade dnes miznú rýchlejšie ako akýkoľvek iný ekosystém. Za menej ako 50 rokov sa zničilo, nenávratne stratilo viac ako 35 % mokradí. Od roku 1700 ubudlo celosvetovo 87 % mokradí. Biodiverzita prudko klesá a mokraďové druhy ubúdajú najviac,“ konštatuje ŠOP SR.

Mokrade chráni aj medzinárodný dohovor

Dňa 2. februára bol takisto prijatý Dohovor o mokradiach z roku 1971, ktorý je známy aj ako Ramsarský dohovor.

V praxi ide o jediný dohovor, ktorý chráni určitý druh biotopu. „Z pôvodného zamerania na ochranu mokradí významných predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva sa po určitej dobe dospelo k súčasnému stavu, keď sa prostredníctvom tohto dohovoru zaisťuje celosvetová ochrana a rozumné využívanie všetkých druhov mokradí,“ konštatuje MŽP SR.

Foto: Pixabay

Impulzom pre vznik tohto dohovoru bol alarmujúci pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov, zaznamenávaným v súvislosti so zmenami a úbytkom mokradí.

V rámci prijatého dokumentu je tiež vedený takzvaný „Zoznam ohrozených mokradí“, ktorý uvádza prehľad mokradí medzinárodného významu, kde došlo, dochádza alebo pravdepodobne dôjde z najrôznejších dôvodov k zmenám ich ekologického charakteru, a tým k ich ohrozeniu, prípadne likvidácii.

Ochranu mokradí podporuje aj Slovensko

Aj v Envirostratégii 2030 MŽP SR konštatuje, že do roku 2030 chce obnoviť minimálne 15 % degradovaných ekosystémov na Slovensku, ako sú najmä slaniská, mokrade, rašeliniská a lužné lesy, ktoré sú výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou.

Základným strategickým dokumentom Slovenska na plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z Ramsarského dohovoru, je program starostlivosti o mokrade.

Na jeho implementáciu bol prijatý Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021, ktorý schválila vláda v apríli minulého roka.

Aktualizovaný Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a jeho Akčný plán pre mokrade na roky 2015 – 2018 bol schválený už v roku 2015.

Obsahuje 73 úloh a podľa dokumentu dosahujú odhadované výdavky takmer 23 miliónov eur. K novembru 2018 bolo plnenie tohto akčného plánu len čiastkové, keďže zo 73 úloh bolo celkovo splnených len 44.

https://www.inisoft.sk/

Milióny eur na podporu biodiverzity

Akčný plán do roku 2021 si stanovuje viacero cieľov a opatrení, na účely ktorých sú vyčlenené rozlične veľké finančné čiastky. Celkový rozpočet predstavuje viac než 45 miliónov. Až 19,9 milióna eur má pritom poputovať na zabezpečenie kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Poukazuje na to najnovšia štúdia. Zistenia tak naznačujú, že doterajšie klimatické modely boli až príliš optimistické.

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Na svete je nový spôsob čistenia kontaminovanej podzemnej vody. Špeciálne guľôčky obsahujú baktérie a zásobník potravy s pomalým uvoľňovaním, vďaka čomu sú schopné vodu čistiť nepretržite niekoľko mesiacov.

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Podľa výskumníkov môžu byť zistenia nápomocné pri sledovaní cirkulácie vírusu v rámci populácie.