Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Kanalizačné poklopy z plastu sú ekologické a neškodia vozovke

Jaroměřská firma, ktorá vyrába kanalizačné poklopy, sa môže ako jediná v EÚ medzi výrobcami z odboru pýšiť označením CE.

Kanalizačný poklop

Foto: Polyplasty

Znamená to, že je výrobok certifikovaný a schválený pre použitie vo všetkých štátoch Európskej únie.

"Vytvorili pre nás špeciálne normu. Sme tak prví v Európe, kto po dvoch rokoch prichádza s harmonizovaným výrobkom v odbore a s možnosťou vydávať vyhlásenie o parametroch," hovorí v rozhovore Šárka Nadrchalová, riaditeľka spoločnosti PolyPlasty.

Prečo vám Európska komisia schválila špeciálnu normu?

Materiál, ktorý predávame pod názvom RovasCo, je unikátny polymérny materiál, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s VŠCHT v Prahe a uviedli na trh v roku 2005.

Európska norma, podľa ktorej sme výrobky z tohto materiálu, z ktorého vyrábame napríklad kanalizačné poklopy, predtým certifikovali, prešla pred pár rokmi harmonizáciou, ktorá však nedopadla príliš dobre.

V tejto chvíli je EN124/2015 síce platná, ale už tri roky nie je prijatá Európskou komisiou a celá Európa nevie, ako sa k nej a certifikácii postaviť.

Naša spoločnosť vďaka unikátnosti materiálu pre poklopy zvolila alternatívnu cestu. Bol pre nás vytvorený a schválený sprievodný dokument EAD, na základe ktorého sa vydáva ETA (Európske technické posúdenie), s ktorým sa certifikuje užívanie tovaru na celom území Európskej únie.

Po dvoch rokoch sme tak prvými v Európe, kto prichádza s harmonizovaným výrobkom v odbore a možnosťou vydanie vyhlásenia o parametroch.

Ostatní výrobcovia stále spadajú pod neschválenú normu, na základe ktorej nemožno vydávať vyhlásenia o vlastnostiach výrobku, ale iba vyhlásenie o zhode, ktoré by však zákazníkom nemalo stačiť.

kanalizačná mrežaFoto: PolyPlasty

Na trhu sa bežne predávajú aj iné kanalizačné poklopy a mreže pre odvodnenie komunikácií. V čom je výhoda značky CE?

Odráža predovšetkým kvalitu výrobku a fakt, že výrobok je vyrábaný podľa harmonizovaného štandardu, teda jeho použitie je možné bez ďalšej certifikácie vo všetkých štátoch EÚ.

Ak teda napríklad stavebná firma realizuje zákazku napríklad na poklopy a kanalizačné mreže v inej krajine, má garanciu, že naše výrobky sú v zhode s miestnou legislatívou.

Je to tiež istota pre projektantov, že do projektu zaradí certifikovaný výrobok, a ich výber použitého materiálu je krytý schválenou normou.

Materiál, z ktorého vyrábate kanalizačné poklopy, ste vyvinuli v spolupráci s VŠCHT v Prahe. V čom je jeho pridaná hodnota, ktorá ho odlišuje od iných?

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe vyvinula špeciálny materiál so zvýšenou húževnatosťou, ktorý lepšie odoláva dynamickému zaťaženiu.

Ide o chemicky modifikovaný polymér s radom inovatívnych vlastností. Oproti sivej aj z tvárnej liatiny má nižšiu hmotnosť, takže sa s ním veľmi dobre pracuje.

Materiál pre poklopy a iné výrobky nie je ničím plnený, neobsahuje ani kovové výstuže, pritom sú výrobky z neho určené pre zabudovanie do pozemných komunikácií pre vysoko záťažové triedy D (40 ton) a E (60).

Záťažové skúšky na 40 ton preukázali vysokú kvalitu a životnosť materiálu.

Po stotisíc cykloch pri dynamickej záťaži takmer 14 ton s nárastom 7 ton za sekundu nejavila mreža žiadne vizuálne zmeny.

V neposlednom rade pružnosť poklopu podstatne predlžuje životnosť okolia vozovky, v ktorej je kanál zabudovaný.

kanalizčná mrežaFoto: PolyPlasty

Určený je teda pre objednávateľov veľkých cestných stavieb, mestá alebo obce, ktoré komunikácie spravujú. Ako konkrétne šetrí vozovku?

Poklop má v pomere k liatine 40-krát nižší modul pružnosti. Dokáže tak spracovať rázy spôsobené dopravnými prostriedkami smerom do podlažia a chráni tým pred deštrukciou liatinové alebo betonolitinové skruže, v ktorých sú kanály umiestnené.

Asi všetci poznáme situácie, kedy je kanalizačný poklop na vozovke prepadnutý kvôli deformácii povrchu okolo neho.

Je to úspora nielen finančná v rámci opráv, zároveň sa tým nepoškodzujú podvozky prechádzajúcich automobilov. Nezanedbateľný je aj bezpečnostný aspekt potrebný pre cyklistov, ktorí si prejazdom po poškodenom povrchu vozovky môžu spôsobiť úraz.

Preto nás často oslovujú tiež technické služby miest a obcí pri výmene nefunkčných či inak poškodených kanálov. Zároveň má ďalšie bezpečnostné prvky.

Môžete to upresniť?

Materiál je nevodivý a protišmykový s vysokou oteruvzdornosťou. Po špeciálnej úprave pieskovaním, rádlováním alebo výstupky napríklad v tvare erbu mesta alebo loga, ktoré mestám či firmám na zákazku vyrobíme, možno vytvoriť protišmykovú úpravu.

Materiál zároveň nemení vlastnosti aj pri veľkých teplotných výkyvoch.

Zákazníci majú čoraz väčší dopyt po ekologickom riešení. V prípade plastov hrá významnú úlohu recyklácia. Ako sú na tom vaše poklopy a mreže?

Veľmi dobre. Z materiálu vyrábame plastové poklopy na uličné a horské vpuste, poklopy na šachty aj kanalizačné mreže. Na ich výrobu používame takzvané virgin plasty, ktoré sú kvalitnejšie ako recyklát.

Materiál neobsahuje plnivá, výstuhy ani sklené vlákna, je teda veľmi dobre opätovne recyklovateľný. Pri uvádzaní vplyvu na životné prostredie je dôležitý aj aspekt životnosti výrobku, čo má priamy vplyv na množstvo vyrobeného produktu.

Ak má napríklad výrobok životnosť 25 rokov, je otrebné vyrobiť ho dvakrát viac, než iného so životnosťou 50 rokov.

V súčasnej dobe ide o veľmi skloňovanú tému. Vďaka tomu, že je poklop odolný voči poveternostným vplyvom, agresívnemu prostrediu, chemikáliám, korózii aj UV žiareniu, presiahne bez problémov životnosť vozovky.

V neposlednom rade tento materiál nie je v hľadáčiku zlodejov kovov, čo má v konečnom dôsledku tiež vplyv na rozpočet miest a obcí, ktoré chýbajúce kanály musia nahrádzať novými.

Používa tento materiál ešte iná firma?

Zatiaľ sme jediní, kto tento materiál požíva na výrobu kanálových mreží a poklopov. Vstupný materiál nie je najlacnejší a počiatočné investície do technológie sú tiež drahé.

My však vsádzame na jeho inovatívne vlastnosti, ako sú dlhá životnosť aj pozitívny vplyv na vozovku, ktorá sa vďaka jeho vlastnostiam neničí a preto nie je nutné ju priebežne opravovať.

Ako na tento materiál pozerajú firmy, používajú ho v projektoch?

Veľmi dobre. Ak je v projekte uvedené použitie plastových kanálov, často zaraďujú práve naše výrobky.

Projektanti si veľmi dobre uvedomujú výhody tohto materiálu. Používajú ich pri výstavbe či oprave ciest a diaľnic napríklad spoločnosti Skanska, ŽSPV či Eurovia.

Zameriavate sa len na výrobu týchto kanálov a mreží?

Naša spoločnosť má tri hlavné výrobné programy. Okrem výrobkov z materiálu sme tiež jedným z popredných európskych producentov odlievaného polyamidu 6, z ktorého vyrábame polotovary i hotové výrobky.

Tretím výrobným pilierom sú potom polyuretánové gumy, ktoré odlievame vo forme polotovarov i výrobkov.

Veľké percento z nich tvoria, pogumovanie kovových súčiastok, ako sú kolieska, valce a iné.

Zdroj: PolyPlasty, redakcia


Mohlo by vás zaujímať

Rádiový odpočet vodomerov v teréne uľahčí získavanie dát o spotrebe

Rádiový odpočet vodomerov v teréne uľahčí získavanie dát o spotrebe

Spoločnosť Macro Components využíva skúsenosti z praxe, na svojom konte má 350 000 vodomerov odčítaných aplikáciou pre mobilný telefón.

ZsVS ako priekopník vo využívaní najnovších technológií IoT vo vodárenskom priemysle

ZsVS ako priekopník vo využívaní najnovších technológií IoT vo vodárenskom priemysle

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Nitre, ako jedna z najväčších vodárenských spoločností na Slovensku, realizovala v uplynulom roku komplexný projekt pre automatizáciu procesu odpočtov vodomerov.

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Od januára platia nové ceny vodného a stočného pre TAVOS. Narástli najmä ceny za stočné.